Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web bitcasino-vn.top. Chính sách quyền riêng tư này giải thích về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi:

  • Tên và thông tin liên lạc
  • Thông tin địa chỉ IP
  • Dữ liệu về hoạt động truy cập và trang web mà bạn truy cập

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi
  • Liên lạc với bạn và cung cấp thông tin liên quan
  • Phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Để làm điều này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thông tin liên hệ khác được cung cấp.