Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này xác định các điều kiện và điều khoản bạn cần tuân thủ khi truy cập và sử dụng trang web bitcasino-vn.top.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web.

1. Thỏa thuận sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web bitcasino-vn.top, bạn cam kết tuân thủ các quy định và quy tắc được nêu sau đây:

  • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
  • Không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm danh tính, bản quyền, thương hiệu và bí mật công nghiệp.
  • Không tạo ra, truyền tải hoặc lan truyền thông tin gian lận, đe dọa hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Không gây trở ngại hay gây hạn chế hoạt động của trang web bitcasino-vn.top.

Trang web bitcasino-vn.top có quyền từ chối truy cập hoặc sử dụng cho bất kỳ người dùng nào vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

2. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi truy cập và sử dụng trang web bitcasino-vn.top. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ và chỉ được sử dụng cho mục đích nhất định.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi có yêu cầu bởi pháp luật hoặc các cơ quan chính quyền có thẩm quyền.

3. Trách nhiệm

Trang web bitcasino-vn.top không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web.

  • Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro khi truy cập và sử dụng trang web.
  • Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính đúng đắn, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của thông tin trên trang web bitcasino-vn.top.